اتحادیه دانشگاه های تفتاش(دانشگاه های تهران، فردوسی مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز) برگزار می کند:

محور های وبینار:

آموزش عالی در ایران
جایگاه دانشگاه های ایران در رتبه بندی های جهانی
شیوه ثبت نام و پذیرش دانشجوی بین المللی
آموزش در دوره کرونا
معرفی اتحادیه دانشگاه های تفتاش و تسهیلات آنان برای دانشجویان بین المللی
آموزش زبان فارسی در دانشگاه های ایران
امور کنسولی و اقامتی دانشجویان بین المللی

 زمان : چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت12:30 الی 14 به وقت تهران
2020 September ‎16
لینک: http://vroom.um.ac.ir/iscm