با عنایت به اهمیت بین­ المللی­ سازی دانشگاه­ های بزرگ کشور در سیاست­ ها و برنامه­ ریزی­ های کلان ملی و با هدف هم‌افزایی ظرفیت­های اعضا در حوزه های مرتبط با مراودات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی که با دانشگاه‌های خارج از کشور صورت می‌گیرد، در تیرماه ۱۳۹۸ به پیشنهاد مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد، اتحادیه‌ای بین دانشگاه‌های تهران، فردوسی مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز با نام اتحادیۀ «تفتاش»ایجاد شد که دبيرخانه آن به‌مدت دو سال دانشگاه فردوسی مشهد است. يکي از برنامه‌های مشترک گروه تفتاش حضور در کشورهای منطقه براي معرفی ظرفيت‌های علمی، آموزشی، پژوهش و فناوری دانشگاه‌های تفتاش مي‌باشد.

اعضای تفتاش

     الف) رؤسای تفتاش

دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر میررضا مجیدی، رئیس دانشگاه تبریز

دکتر هوشنگ طالبی حبیب‌آبادی، رئیس دانشگاه اصفهان

دکتر حمید نادگران، رئیس دانشگاه شیراز

     ب) مدیران بین‌الملل تفتاش:

دکتر محم

دباقر قهرماني، معاون بين‌الملل دانشگاه تهران

دکتر احسان قبول، مدیر همکاري‌هاي علمي و بين‌المللي و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر شجاعي، مدير همکاري‌هاي علمي و بين‌المللي دانشگاه تبريز

دکتر سيدکميل طيبي، مشاور رئيس دانشگاه در امور بين‌الملل دانشگاه اصفهان

دکتر محمدصابر خاقاني‌نژاد، رئيس مرکز همکاري‌هاي علمي و بين‌المللي دانشگاه شيراز

پ) دبیرخانه  تفتاش:

دکتر احسان قبول، مدیر همکاری های علمی بین المللی وامور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد