دانشگاه تبريز در سال ۱۳۲۶ با دو دانشکده ادبيات و پزشکي کار خود را آغاز نمود و در حال حاضر با داشتن بيش از ۲۱ دانشکده، ۱۰پژوهشکده و گروه پژوهشي، ۵ قطب علمي، بيش از ۸۰۰ نفر عضو هيات علمي ،۲۴۰۰۰ نفر دانشجو و ۱۰۰۰ نفر پرسنل اداري، در ۲۰۹ رشته دکتري تخصصي، ۳۲۲ رشته کارشناسي ارشد، ۱۶۴ رشته کارشناسي و ۴ رشته کارداني به تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص اهتمام دارد.
اين دانشگاه با برخورداري از امکانات منحصر بفرد علمي در شمال غرب کشور و با آزمايشگاه هاي بسيار مجهز در حوزه هاي مختلف، بيش از ۳۰۰ هزار جلد کتاب فيزيکي، هشتصدهزار کتاب ديجيتالي، بيش از ۲۵ نشريه علمي – پژوهشي و اشتراک مجلات معتبر الکترونيکي و چاپي دنيا در خدمت پژوهشگران است .