• دبیرخانه

دبیرخانه اتحادیه برای هماهنگ‌سازی برنامه‌ها و طرح‌ها به‌صورت گردشی با رأی اعضا برای دو سال در یکی از دانشگاه‌های عضو استقرار می‌یابد. انتخاب مجدد برای دوره‌های پیاپی بلامانع است.

تبصره: پیوستن عضو جدید با رأی اکثریت اعضا و براساس ظرفیت و توانمندی‌ها و شرایط دانشگاه متقاضی امکان‌پذیر است.

  • شورای راهبردی

شورای راهبردی متشکل از نمایندۀ اعضا در امور بین‌الملل است که سیاست‌های کلی و راهکارهای همکاری و برنامه‌ریزی اجرایی را تدوین می‌کند و بر عملکرد دبیرخانه نظارت دارد.

  • کارگروه تخصصی

          بنا به مأموریت‌های ویژه کارگروه‌های مطالعاتی و اجرایی برای پیشبرد اهداف گروه تشکیل می‌شود.